Jul 24, 2019   8:41 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:residential building
Written by (author): Ing. Balázs Pongrácz
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:bytový dom
Summary:Mojou úlohou v záverečnej bakalárskej práce bolo vypracovanie bytového domu s polyfunkciou pre realizačný projekt. Navrhovaný objekt sa bude nachádzať v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na parcele č. 15115/4, na Jesenskej ulici. Objekt je situovaný medzi tromi už existujúcimi stavbami. Tvorí ho jedno podzemné podlažie s pivničnými kobkami, 1.NP je vytvorené polyfunkčnými priestormi so všeobecnými prenajímateľnými miestnosťami a ďalej ho tvoria 3 nadzemné obytné podlažia. Vstupy do bytového domu sú z juhovýchodnej strany a sú vyriešené ako bezbariérové. Polyfunkčné priestory majú samostatný vstup. V podzemnom podlaží sa nachádza kotolňa a pivničné kobky pre obývateľov. Parkovacie miesta pre obývateľov budú za budovou, ďalšie miesta budú pred budovou a to najmä pre zákazníkov polyfunkcií. Okrem parkovacích miest, za budovou bude ešte situovaný krytý priestor pre odpadky. Najdôležitejšou časťou tohto projektu sú byty. Na každom podlaží bude päť jednoizbových bytov. Ku každým patrí loggia. Vstup do bytov je z pavlače. Budova končí plochou jednoplášťovou duo strechou a so železobetónovou atikou. K objektu patrí aj jeden výťah situovaný v južnom schodisku, dvoj- prípadne trojramenné schodiská a pri južnom vstupu rampa, ktorá umožňuje prístup pre imobilných.
Key words:bezbariérovosť, polyfunkcia, sociálne bývanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited