Jul 17, 2019   5:18 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dweling house
Written by (author): Bc. Jaroslav Baran
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Mojou snahou a cieľom záverečnej bakalárskej práce s názvom „Bytový dom“ bolo vypracovať projektovú dokumentáciu na úrovni realizačného projektu. Bytový dom je situovaný v mestskej časti Ružinov mesta Bratislava v blízkosti jazera Rohlík. Okolie pozemku je veľmi tiché, nakoľko sa nachádza v blízkosti nemocnice a je vzdialené od hlavného dopravného ťahu. Architektonicko-urbanistické riešenie nadväzuje na okolitú zástavbu a rešpektuje regulatívy územia. Jedná sa o bodový bytový dom obdĺžnikového pôdorysu s dvomi hlavnými vstupmi pre rezidentov a štyrmi vstupmi do polyfunkcie. Objekt tvorí päť nadzemných a jedno podzemné podlažie. Podzemné podlažie s prístupom z interiérových schodísk a exteriérovej rampy, slúži pre technické zázemie budovy a parkovanie osobných automobilov. Prvé nadzemné podlažie je rozdelené na dva úseky priestor pre rezidentov a nájomné priestory polyfunkcie. Druhé až piate nadzemné podlažia sú typické a obsahujú bytové jednotky štyroch rôznych veľkostí. Na každom tomto podlaží sú navrhnuté dva dvojizbové, dva trojizbové a dva štvorizbové byty. Prístup do bytov je riešený zo schodiskovej haly, ktorá obsahuje trojramenné schodisko a osobný výťah. Parkovanie rezidentov je riešené garážou v podzemnom podlaží s kapacitou dvadsaťdva miest plus štyri parkovacie miesta pre invalidov v blízkosti vstupov do schodiska. Sekundárne parkovacie miesta rezidentov a zákazníkov polyfunkcie sú situované pred budovou s kapacitou dvadsaťdeväť miest plus štyri určené pre invalidov. Základová konštrukcia objektu je navrhnutá ako železobetónové základové pásy, ktoré preberajú zaťaženie od nosnej konštrukcie hornej stavby. Tvorí ju železobetónová monolitická skeletová konštrukcia doplnená o monolitické železobetónové steny. Skeletový nosný systém je vyplnený pórobetónovými tvarovkami. Strešná konštrukcia objektu je navrhnutá ako nepochôdzna jednoplášťová s fóliovou hydroizoláciou. Vykurovanie je zabezpečené pomocou dvoch plynových kotlov umiestnených v kotolni v podzemnom podlaží bytového domu. Návrh objektu bol vypracovaný v súlade s požiadavkami tepelnotechnických parametrov podľa normy STN 73 0540-2:2012.
Key words:Bytový dom, bytové jednotky, bodový

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited