21. 8. 2019  20:21 Jana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identifikačné číslo: 774
Univerzitný e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
Univerzitný e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
Univerzitný e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
 
Externý spolupracovník - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Bc. Emese Sáhaová
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Oponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Mojou úlohou záverečnej bakalárskej práce bolo vypracovanie bytového domu pre realizačný projekt. Projektovaný bytový dom sa nachádza v hlavnom meste, v Bratislave. Objekt sa nachádza v Novom Meste, vo Vinohrade, na dobre situovanej parcele. Cieľom zadania bolo vytvoriť bytový dom, ktorý vyhovuje aj z architektonického aj z urbanistického hľadiska. Navrhovaný objekt sa skladá zo štyroch nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia, kde sa nachádza podzemná garáž a kočikárne pre obyvateľov bytovky. Na každom podlaží je šesť bytov z ktorých dva byty sú dvojizbové a štyri trojizbové, okrem prvého nadzemného podlažia, kde sú štyri trojizbové byty a samostatné kobky pre každý byt. Byty sú vybavené moderným a jednoduchým vybavením ako napríklad kuchyňa, špajza, hygienické miestnosti. Budova končí plochou nepochôdznou jednoplášťovou strechou a s atikou. K objektu patrí aj jeden výťah a dvojramenné schodisko a pri vstupe rampa pre kočíky a pre vozíčkarov. Z konštrukčného hľadiska má bytový dom ako obvodovú stenu navrhovanú na všetkých podlažiach železobetónovú stenu a vo vnútri budovy železobetónové stĺpy s murovanými medzibytovými a medziizbovými stenami a priečkami z keramických tvaroviek Porotherm okrem podzemného podlažia, kde sú všetky steny železobetónové. Okolo výťahovej šachty je železobetónové jadro. Stropná konštrukcia je z monolitického železobetónu. Z typologického hľadiska sú byty voľbou pre mladé rodiny ako aj pre staršie generácie.
Kľúčové slová:ŽELEZOBETÓN, TVAR, BYTOVÝ DOM

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene