Jul 18, 2019   2:26 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Family Farm-Wine production
Written by (author): Ing. Magdaléna Matejovová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma - výroba vína
Summary:Rodinná farma je situovaná v malej obci Báb pri meste Nitra. Oblasť je známa svojou vinárskou tradíciou a dobrým vínom. Svojim architektonickým stvárnením sa snaží zachovať tvár danej oblasti, nepôsobiť rušivo, ale zároveň spĺňať požiadavky kvalitnej výrobne vína. Klasifikuje sa ako trojpodlažný objekt. Cieľom mojej práce bolo komplexné riešenie realizačného projektu výroby vína. Súčasťou objektu je degustačná miestnosť, malý penzión so siedmymi izbami, pivničné priestory a priestory na výrobu vína. Nosný systém nadzemnej časti tvoria nosné steny zhotovené s tvaroviek, v suteréne sa nachádzajú železobetónové steny hrúbky 200 mm. Objekt bude zateplený tepelnou izoláciou, minerálna vlna hrúbky 140 mm. Funkčnosť navrhnutého riešenia je preukázaná tepelnotechnickými posudkami, ktoré spĺňajú požiadavky slovenských noriem. Diplomová práca sa skladá z textovej a grafickej časti. Textová časť obsahuje technickú správu a tepelnotechnické posudky.
Key words:Rodinná farma, realizačný projekt, projektová dokumentácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited