Jul 24, 2019   9:16 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment block
Written by (author): Ondrej Cubinek
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:bytový dom
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovať realizačný projekt bytového domu s polyfunkciou a podzemnými garážami na základe projektu pre stavebné povolenie, ktorý som vypracoval na predmete „Ateliérová tvorba“. Bakalárska práca pozostáva z textovej a grafickej časti. Textová časť je zameraná na opis konštrukčného, architektonického a dispozičného riešenia, účelu objektu, popis použitých materiálov a prác PSV a HSV. Ďalej obsahuje komplexné tepelnotechnické posúdenie fragmentov konštrukcií, kritických detailov a energetickej bilancie budovy podľa platných noriem STN EN. Grafická časť obsahuje výkresovú dokumentáciu, ktorá detailne zobrazuje jednotlivé konštrukčné riešenia.
Key words:tepelno technické posúdenia, bytový dom, technická správa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited