Jul 23, 2019   7:39 p.m. Oľga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dweling house
Written by (author): Bc. Kristína Tomašiková
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Martin Jurčo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť bytový dom a vypracovať projekt na jeho realizáciu, tak aby spĺňal všetky platné predpisy a normy. Na základe zadania som navrhla podpivničený päť podlažný bytový dom, ktorý je lokalizovaný do mesta Leopoldov. Jeho prvé nadzemné podlažie slúži zároveň ako polyfunkcia. Predpokladaná realizácia tohto bytového domu je približne pol roka, čomu zodpovedá 6 kalendárnych mesiacov. V bytovom dome sa nachádza 9 bytových jednotiek, ktoré sú rozdelené na jedno- a dvoj- izbové byty a podzemné parkovisko. Architektonické riešenie vychádza z okolitého prostredia. Mojím zámerom bolo taktiež vytvoriť komfortné bývanie v meste. Hlavnou nosnou konštrukciou v tomto prípade je kombinácia stenového a stĺpového nosného systému. V suteréne sa nachádzajú oceľobetónové stĺpy, na ktorých sú na 1.NP a 2.NP založené oceľobetónové steny. Na ostatných podlažiach sa na týchto miestach nachádzajú nosné murovacie tvárnice typu Ytong. Obvodový plášť je kontaktne zateplený minerálnou vlnou Knaufinsulation. Objekt je uložený na základových pásoch. Stropy sú monolitické z oceľobetónu s hrúbkou 280mm. Plochá strecha je v tomto prípade nepochôdzna. Táto práca je rozdelená na textovú a grafickú časť. Grafická časť sa zaoberá riešením bytového domu. Obsahuje pôdorysy jednotlivých podlaží, priečny rez schodiskom a pozdĺžny rez, farebný pohlaď a vybrané konštrukčné detaily. Textová časť je akýmsi zhrnutím projektovej dokumentácie danej stavby a dotvára ucelený náhľad na navrhovaný objekt.
Key words:bytový dom, otvorové konštrukcie, teplotechnicé posúdenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited