Jul 17, 2019   11:09 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dweling house
Written by (author): Bc. Soňa Zbojová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Silvia Križanová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary: Mojou prácou a cieľom pri spracovaní bakalárskej práce, ktorá sa nazývala Bytový dom bolo spracovať projektovú dokumentáciu na realizáciu zadanej témy. Bytový dom sa nachádza v meste Trstená na zastavanom sídlisku. V okolí pozemku sa nachádza na juhovýchodnej strane bytová zástavba a na severozápadnej strane je hlavná cesta, za ktorou je kameňolom. V blízkosti sa nachádza nemocnica, materská škola, detské ihriská a supermarket. Ide o budovu ktorú tvorí 5 nadzemných a jedno podzemné podlažie. Bytový dom má 18 bytových jednotiek z toho je jeden byt riešený pre imobilných obyvateľov na každom podlaží sa nachádza dvojizbový a trojizbový byt. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza dvojizbový byt pre imobilných, ktorý má vlastnú terasu tak ako aj vedľajší byt. Terasy nám vznikli vďaka tomu, že máme polo zapustený suterén v ktorom sa nachádza hromadná garáž, kobky a sklad pod schodiskom. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza kotolňa, kočikáreň a prenajímateľný priestor s terasou. Typické podlažia sú druhé až piate na ktorých sa nachádzajú štyri bytové jednotky dva dvojizbové a dva trojizbové byty a každý z nich má vlastný balkón. Do bytov sa dostaneme vďaka trojramennému schodisku alebo výťahom, ktorý stoji na každom podlaží. V hromadnej garáži môžu parkovať iba obyvatelia bytového domu. Parkovisko má dvadsaťpäť miest na státie z toho je jedno parkovacie miesto určené aj pre invalida, ktoré sa nachádza oproti schodisku. Tiež môžu parkovať aj vonku na parkovisku spolu s návštevníkmi polyfunkcie. Základovú konštrukciu tvoria základové pásy z oceľobetónu, ktoré preberajú zaťaženie od hornej stavby. Hornú stavbu tvoria oceľobetónové monolitické stĺpy – skeletová konštrukcia, ktorá má tuhé jadro. Skeletový systém je vyplnený keramickými tvarovkami od firmy Heluz. Strešné konštrukcie sú riešené ako pochôdzne strechy- terasy a aj ako nepochôdzna jednoplášťová strecha, ktorá sa nachádza nad piatym nadzemným podlažím. Vykurovanie je riešené za pomoci troch kondenzačných kotlov, ktoré sa nachádzajú v kotolni na 1.NP. Návrh budovy bol spracovaný v súlade požiadaviek tepelnotechnických kritérií podľa platných noriem
Key words:bytové jednotky, bytový dom, budovy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited