Jul 24, 2019   9:23 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Family farm: the breeding of cold-blooded horses
Written by (author): Ing. Andrej Kostelanský
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma - chov chladnokrvných koní
Summary:KOSTELANSKÝ, Andrej: Rodinná farma - chov chladnokrvných koní, realizačný projekt stavby. [Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD. Bratislava: SvF STU, 2017. Témou diplomovej práce je realizačný projekt rodinnej farmy zameraný na chov chladnokrvných koní. Budova je naprojektovaná na Považí, neďaleko malebnej obce Prečín, ako komplex dvoch budov s ubytovaním, stajením, skladmi a podzemnými garážami. Práca sa delí na dve časti, textovú a grafickú časť. Textová časť je zameraná na hlavné informácie o riešenej stavbe a taktiež obsahuje prílohy. Grafická časť sa zaoberá výkresovou dokumentáciou na úrovni realizačného projektu. Projekt sa taktiež venuje konštrukčným detailom objektu z materiálového a tepelnotechnického hľadiska. Rodinná farma je navrhnutá tak, aby nenarúšala krásu krajiny, ale skôr ju doplnila a zároveň zabezpečila komfort použitím rôznych moderných materiálov, príjemných farieb.
Key words:diplomová práca, rodinná farma, realizačný projekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited