Jul 20, 2019   1:23 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Family Farm - Wine Production
Written by (author): Ing. Kristián Matus
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma - výroba vína
Summary:Diplomová práca sa zaoberá návrhom výrobného vinárskeho komplexu, v napojení na vinice. V objekte sa riešia technické a technologické priestory pre sídlo firmy, konferenčné miestnosti a degustačné priestory. Budova sa navrhuje ako jednotný moderný architektonický komplex, ktorý svojim dynamickým stvárnením a voľbou prírodných i umelých stavebných materiálov zároveň spĺňa nároky modernej architektúry a aj predstavuje príjemné kontrasty medzi jednotlivými materiálmi hodiacich sa k danej funkcii a do daného prostredia. Svojou architektúrou prispeje k humanizácii a estetizácii okolitého prostredia. Architektonické riešenie stavby vychádza z funkčného plnenia stavby, ktorá bude sa slúžiť ako vinársky komplex. Celý areál bol týmto funkčným požiadavkám podriadený, či už ide o výšku zastrešenia jednotlivých objektov, alebo o umiestnenie objektov. Celkové pojednanie z hľadiska architektonického stvárnenia bolo prakticky prispôsobené takému charakteru, pričom dôraz bol kladený hlavne na prepojenie a bezkolíziové riešenie areálu. Koncepcia architektonického a funkčno-dispozičného riešenia vychádza zo snahy o vytvorenie funkčne vyváženého celku. Stavba bola navrhnutá tak, aby vyhovovala všetkým požiadavkám predpísaným súčasne platnými normami a územie do ktorého je budova situovaná spĺňa všetky kritériá z hľadiska architektúry okolitej výstavby, tvarovosti terénu a urbanizmu.
Key words:kompozitné dosky s drevenou štruktúrou, kontrast materiálov, vinársky komplex

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited