Jul 19, 2019   12:54 p.m. Dušana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Family Farm - Wine Production
Written by (author): Ing. György Szeif
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma - výroba vína
Summary:Témou mojej diplomovej práce je Rodinná farma s účelom výroby vína. Hlavnou časťou bolo vyhotovanie realizačného projektu pre danú budovu. Novostavba rodinnej farmy sa nachádza v IV. okrese mesta Bratislava, v mestskej časti Devín. Parcela je lokalizovaná pri Devínskej hradnej skale, ktorá je obľúbeným turistickým miestom krátkych rodinných výletov. Rodinná farma je umiestnená na parcele s čislom 960/10 pri Muránskej ulici. Objek ponúka výhodné možnosti spoznávania kultúry vinárstva v okoli. Nosvostavba, ako jeden celok, pozostáva zo štyroch podlaží, z ktorých je jedno podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia. Najvyšší bod budovy dosahuje výšku 14,795m. Najhlbší bod budovy sa nachádza v hĺbke 4,880m od povrchu terénu. Najväčšie rozmery budovy sú 45,1m x 46,4m. Budova je osadená v strede danej parcely, pričom s danými plošnými rozmermy obsadí veľké percento stavebnej parcely. Budova je rozdelená na dve účelové časti s dvomi schodiskovými priestoromi. Prvá časť sú výrobné priestory, ktorých navrchnutá plocha a zariadenie vyhuvuje na výrobu 45 000l vína. Výroba, flaškovanie a archivácia sa uskotočňuje na provom podzemnom a na provom nadzemnom podlaží v severnej časti budovy. V severnom krídle budvy sa ešte na 2.NP nachádzajú šatne a hygienické miestnosti pre zákazníkov. 2. NP obsahuje aj jedno laboratórium a administratívnu kanceláriu. Strecha na úrovni 2.NP slúži ako parkovisko pre zamestnancov so štyrmi miestami na státie áut. Posledné nadzemné podlažie je vybavené ako súkromná časť pre vedenie, prípadne pre VIP hostí. Druhá hlavná časť obsahuje južné miestnosti budovy, ktoré sú dostupné pre návštevníkov. Tieto podlažia zhŕňajú všetky služby, ktoré sú spájané s vínovou kultúrou. Pred objektom sa nachádzajú vytvorená plocha poskytujúca výbornú možnosť relaxácie pre návštevníkov s nádhreným výhľadom na Devínsku hrandú skalu. Ďalší zážitok pre verejnosť poskytuje vegetačná terasa nachádzajúca sa na 2.NP. Do budovy boli aplikované vertikálne záhrady, ktoré okrem esetetickej funkcie aj zvyšuje obsah zelených plôch na pozemku.
Key words:Výroba vína, Realizačný projekt, Rodinná Farma

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited