Jul 18, 2019   0:52 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Family Farm - Wine Production
Written by (author): Ing. Dávid Szerződi
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma - výroba vína
Summary:Súhrn Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovať projekt na realizáciu – výrobňa vína v ktorej sa budú vyrábať tri druhy vína z malokarpatského hrozna. Stavba má 1 podzemné podlažia a 2 nadzemné podlažia. 1. podzemné podlažie je rozdelená na dva sekcie. Ide o časť A- výroba a časť B – priestory pre návštevníkov. V časti A sa nachádza vstupná rampa, recepcia, fermentačné sklady, výťah, hygienické zázemie pre pracovníkov, kotolňa, fľaškovanie, šatne zamestnancov, zasadacia miestnosť, miestnosť pre fľaškovanie a nakladanie fliaš a sklady prázdnych fliaš a paliet. Sekcia B obsahuje schodisko, hygienické zariadenia pre návštevníkov, priestor pre ochutnávky a uzatvorené archív. 1.Nadzemné podlažie tvorí časť A- výroba a časť B- priestory pre návštevníkov. V časti A sa nachádza hospodársky vstup, hygienické zariadenia a šatne pre pracovníkov. V časti B sa nachádza recepcia so vstupnou halou, kuchyňa, oddychová miestnosť s jedálňou a schodisko. 2. Nadzemné podlažie tvorí časť C – administratíva so skladom, D – byt majiteľa s pracovňou a spálňou, pohotovostná spálňa a spoločné hygienické miestnosti. Vertikálni nosný systém tvoria železobetónové steny. Horizontálny nosný systém stropu tvoria kombinácia železobetónových dosiek a prefabrikované predpäté dutinová stropné panely Leier. Nosný systém strechy tvoria nosníky z lepeného lamelového dreva. Celý objekt je založený na železobetónovej základovej doske s dilatačne oddelenou archívom vína ktorá leží na železobetónových pásoch.
Key words:Rodinna farma, vino, hrozno

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited