Jul 16, 2019   4:18 a.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential building
Written by (author): Bc. Matej Huba
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary: Zadaním bakalárskej práce bolo vypracovať projekt na realizáciu stavby podpivničeného bytového domu s polyfunkciou. Práca sa člení na dve časti, textovú a grafickú. Objekt je šesťpodlažný s celkovou zastavanou plochou 451 m2, s jedným podzemným podlažím, prvým nadzemným podlažím vyčleneným pre polyfunkciu a štyrmi podlažiami s bytovými jednotkami. Objekt je navrhnutý na voľnej parcele, nachádzajúcej sa v katastri obce Bratislava. V suteréne sa nachádzajú pivničné kobky, kotolňa a technické zázemie objektu. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú štyri polyfunkčné priestory. Byty sú koncipované ako malometrážne štartovacie byty nižšieho štandardu. Na každom typickom podlaží sa nachádza šesť jednoizbových a dva dvojizbové byty. Nosná konštrukcia objektu je riešená ako pozdĺžny železobetónový stenový nosný systém. Vnútorné deliace steny sú z keramických tehál. Na zastrešenie objektu je použitá plochá strecha s klasickým poradím vrstiev. Budova je napojená na jestvujúce inžinierske siete.
Key words:štartovacie byty, projekt na realizáciu stavby, bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited