Jul 24, 2019   9:11 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Social housing for young people
Written by (author): Ing. Filip Kontrík
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sociálne bývanie pre mladých
Summary:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá vyhotovením realizačného projektu rehabilitačného centra, ktoré je súčasťou areálu sociálneho bývania pre mladých. Areál má formu komunitného bývania a ponúka základné služby pre jej obyvateľov. Rehabilitačné centrum sme zvolili nielen kvôli svojmu jedinečnému tvaru, ale aj kvôli špecifickému charakteru stavby. Budova disponuje dvomi nadzemnými podlažiami, jedným podzemným podlažím a dvomi podlažiami, ktoré sú priamo vsadené do svahu. Vsadením podlaží do umelého svahu sa chráni severná strana objektu, a naopak, južná je riešená pomocou dvojitej transparentnej fasády. Strecha je riešená ako vegetačná s cieľom plynulého prechodu do svahu. Súčasťou záverečnej práce je aj tepelnotechnické posúdenie kritických detailov a energetická hospodárnosť budovy, pričom cieľom je dosiahnuť odporúčané hodnoty daných kritérií.
Key words:Dvojitá transparentná fasáda, Rehabilitačné centrum, Realizačný projekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited