Jul 19, 2019   1:59 a.m. Dušana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Complex of hippotherapy
Written by (author): Ing. Katarína Capiaková
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Komplex hipoterapie
Summary:CAPIAKOVÁ, Katarína, Bc: Komplex hipoterapie, projekt na realizáciu stavby.[Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci práce: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.. SvF STU, 2018. Predmetom riešenia diplomovej práce je návrh komplexu hipoterapie. Navrhnutý je tak, aby vyhovoval nie len funkčným požiadavkám, ale aj požiadavkam z hľadiska architektonického, statického a technického zariadenia budov. V tejto práci je podrobne riešená hlavná krytá jazdiareň, ktorá je prepojená so stajňami. V komplexe hipoterapie sa ďalje nachádza park s jazerom, budova s rehabilitačným centrom, obytné jednotky pre návštevníkov a vonkajšia jazdiareň a výbehy pre kone. Projekt je rozdelený na textovú a výkresovú časť. Do textovej časti je zaradená technická a sprievodná správa, tepelno-technické posúdenia obalových a výplňových konštrukcií na hygienické a konštrukčné požiadavky. Do grafickej časti patrí výkresová dokumentácia, ktorá obsahuje detailne stavebné zámery projektu a optimálne riešenia detailov.
Key words:jazdiareň, stajňa, kone, krížom lepené drevo, Komplex hipoterapie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited