Jul 18, 2019   2:27 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Center of zoo therapy
Written by (author): Ing. Lívia Kočnerová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Centrum zooterapie
Summary:V mojej diplomovej práci som sa venovala riešeniu centra zooterapie, ktoré je umiestnené v obci Jelenec, konkrétne v chatovej oblasti pri Jeleneckých jazerách na parcele číslo 3513/3. Parcela má rozlohu 21 203 m2, čo spĺňa požiadavky na výstavbu takéhoto rekreačného centra. Toto centrum zahŕňa felinoterapiu, čo je terapia prostredníctvom prítomnosti mačiek, canisterapiu, terapia prítomnosti psov a hipoterapiu, ktorá sa zaoberá terapiou pacientov prostredníctvom jazdy na koňoch. Keďže výstavba takéhoto centra je rozsiahla, rozdelila som ju na 3 etapy. V prvej etape je realizovaná výstavba veterinárnej kliniky, ku ktorej som zhotovila projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie. V druhej etape by bola realizovaná výstavba stajní a centra hipoterapie a následne v poslednej tretej etape, by bola realizovaná výstavba ubytovania a centra felinoterapie a canisterapie. Textová časť mojej diplomovej prace sa skladá z troch častí. Prvou je sprievodná správa, potom súhrnná technická správa a nakoniec technická správa ku prvej etape výstavby centra zooterapie. V sprievodnej správe som opísala hlavné identifikačné údaje a členenie stavby. Architektonické, funkčné a výtvarné riešenie som opísala v technickej správe, kde som sa taktiež venovala aj opisu technického riešenia jednotlivých konštrukcií veterinárnej kliniky. Za textovou časťou sú pripojené výpisy okien a dverí, a rovnako aj tepelnotechnické posúdenia fragmentov použitých konštrukcií a posúdenia kritických detailov stavby podľa normy STN 73 0540-2.
Key words:centrum zooterapie, veterinárna klinika, konštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited