Jul 20, 2019   7:02 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Training center for service dogs
Written by (author): Ing. Lukáš Bartošek
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výcvikové stredisko pre služobné psy
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo riešenie výcvikového strediska pre služobné psy na stupeň realizácie výstavby. Projektovaný objekt sa nachádza v meste Piešťany v katastrálnom území mesta Piešťany. Stavba sa nachádza v okrajovej časti mesta a je riešená ako samostatne stojací objekt. Výcvikové stredisko pozostáva z dvoch nadzemných a jedného podzemného podlažia. V podzemí sa nachádzajú sklady, technická miestnosť a parkovisko pre štyri automobily a dva motocykle. Parkovanie je doplnené o ďalších jedenásť miest v exteriéri. Prvé nadzemné podlažie obsahuje recepciu so zázemím, veterinárnu ambulanciu s dvomi operačnými sálami a zázemím, pooperačné miestnosti, RTG miestnosť a tri polyfunkčné prevádzky s vlastným zázemím. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza terasa, dve izby pre hostí a bytová jednotka pre zamestnancov. Objekt vyhovuje z hľadiska platných STN noriem.
Key words:veterinárna ambulancia, operačná sála, polyfunkcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited