Jul 24, 2019   2:06 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Fire brigade type III
Written by (author): Ing. Alica Hudáková
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hasičská stanica typ III
Summary:Diplomová práca Hasičská stanica je vypracovaná vo forme projektovej dokumentácie – projekt pre realizáciu stavby. Práca sa člení na 2 celky a to grafickú časť a textovú časť. Objekt je hasičskou stanicou typu III, navrhnutý pre 30 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru. Novostavba sa nachádza na okraji južnej časti mesta Nové Zámky na ulici Komárňanská cesta. Dôležitou súčasťou návrhu bolo umiestnenie stavby. Hlavnými kritériami boli rovnomerné rozmiestnenie síl a prostriedkov požiarnej ochrany a splnenie požiadaviek dojazdových časov požiarnych jednotiek v hasebných obvodoch podľa príslušných právnych predpisov a pokynov. Budova hasičskej stanice je rozdelená na 4 časti: zázemie pre hasičov – prevádzková časť, garáž zásahových vozidiel, údržbová časť a veža na sušenie hadíc. Prevádzková časť objektu je trojpodlažná s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami. Časti garáž a údržba sú jednopodlažné a časť veža je vysoká 22,5 m. Hlavný vstup do objektu a výjazd hasičských vozidiel je orientovaný na východnú stranu. Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť objekt, ktorý svojou funkčnosťou a racionálnosťou bude plniť náročné požiadavky vyplývajúce z účelu stavby, s prihliadnutím na architektonické stvárnenie.
Key words:hasičská stanica, Nové Zámky, stavebná konštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited