Jul 16, 2019   4:08 p.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Administrative buiding (restoration and modernisation)
Written by (author): Ing. Michal Karas
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívno prevádzková budova (obnova a modernizácia)
Summary:Táto práca sa zaoberá vypracovaním projektovej realizačnej dokumentácie zameranej na obnovu a modernizáciu už existujúcej budovy. Predmetná budova je situovaná v priemyselnej časti mesta Humenné. Pôvodná budova, ktorá bola postavená približne pred štyridsiatimi rokmi, slúžila ako poľnohospodárska sýpka. Po čase sa však budova prestala využívať a časom začala chátrať. Objekt má obdĺžnikový pôdorys a člení sa na tri časti. Stredová výšková časť s 1 podzemným podlažím a 7 nadzemnými podlažiami. Po oboch stranách výškovej časti sa nachádzajú dve jednopodlažné časti. Nový zámer ráta s využívaním budovy ako administratívno prevádzkovej budovy. Výšková časť má slúžiť pre administratívne účely a jednopodlažné časti ako prevádzka reklamnej agentúry a prezentačno-výrobné priestory. Nutné riešenia, ktoré bolo potrebné navrhnúť pre zmenu účelu využívania stavby, neboli len architektonického a dispozičného rázu, ale predovšetkým bolo potrebné riešiť poruchy, ktoré sa v tomto objekte vyskytovali a zároveň bolo potrebné dodržať tepelnotechnické požiadavky významne obnovenej budovy. Tieto požiadavky boli zohľadnené pri návrhu jednotlivých častí budovy tak, aby realizácia bola možná v čo najkvalitnejšej miere s ohľadom na funkčné, technické a ekonomické aspekty.
Key words:Obnova a modernizácia, Administratívna budova, Zmena účelu stavby, Tepelnotechnický posudok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited