Jul 20, 2019   1:00 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Riding area
Written by (author): Ing. Monika Hrdá
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Jazdecký areál
Summary:Bc. Monika Hrdá: Jazdecký areál. (Diplomová práca), vypracovanie projektu na realizáciu stavby. Predmetné budovy sú situované v okrajovej časti Šajdíkových Humenciach s dobrou dostupnosťou aj zo Senice. Moje zadanie pozostávalo z vyhotovenia projektovej dokumentácie dvoch budov jazdeckého areálu na realizáciu stavby. Predmetom riešenia sú jazdecká hala ako jednopodlažný objekt a koniareň ako jednopodlažný objekt s podkrovím. Projekt zobrazuje rôzne konštrukčné, architektonické, technické a materiálové charakteristiky objektov. V projekte sa riešili aj jednotlivé konštrukčné detaily. Práca sa skladá z dvoch častí a to z grafickej a textovej. Grafická časť pozostáva z výkresovej dokumentácie. Textová časť obsahuje tepelno-technické posúdenia daných fragmentov objektu, z hľadiska splnenia minimálnej povrchovej teploty posúdenie kritických detailov, výpis otvorových konštrukcií, výpis skladieb konštrukcií, ale i práce ako napríklad zámočnícke, stolárske a klampiarske.
Key words:jazdecký areál, koniareň, jazdiareň, kone, projektová dokumentácia, diplomová práca

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited