Jul 18, 2019   7:44 p.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Cultural and social center Leopoldov (restoration and modernization)
Written by (author): Ing. Monika Féderová Bojnanská
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kultúrne a spoločenské centrum Leopoldov (obnova a modernizácia)
Summary:Práca sa zaoberá návrhom obnovy a modernizácie Kina Osveta v meste Leopoldov. Predmetná stavba má tri podlažia, jedno podzemné a dve nadzemné. Po obnove budove pribudnú viaceré možnosti využitia. Na prvom podzemnom podlaží vznikne posilňovňa s telocvičňou a centrum pre seniorov. Prvé nadzemné podlažie bude funkčne využité ako univerzálna sála s teleskopickou tribúnou a montovateľným pódiom. Na druhom nadzemnom podlaží vznikne priestor pre centrum voľného času pre deti. Výkresová dokumentácia detailne zobrazuje stavebné zámery a riešenia. Cieľom práce je konečný projekt na obnovu a modernizáciu kultúrneho centra.
Key words:Kultúrne a spoločenské centrum Leopoldov, obnova a modernizácia, projekt na realizáciu stavby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited