Jul 20, 2019   10:17 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dweling house
Written by (author): Bc. Lukáš Zaťko
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Martin Jurčo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Primárnym cieľom mojej záverečnej bakalárskej práce bolo vypracovať projektovú dokumentáciu bytového domu s poly funkciou na úrovni realizačného projektu . Stavebný objekt je umiestnený v Bratislavskom kraju konkrétne v katastrálnom území mesta Bratislavy časť nové mesto. Stavebná parcela na ktorú je tento bytový komplex navrhnutý je čiastočné zastavaná ale objekt je určený na búranie. Parcela je určená na zastavanie no je nutné aby súčasťou riešenia bola aj pridaná hodnota pre sídelný útvar. A samozrejme aby na základe regulatív zapadlo do prostredia . Objekt svojou koncepciou a tvarou je navrhnutý tak aby kopíroval tvar vodnej plochy a aby svojou farebnosťou splínu s prírodou preto je fasáda príjemne žlto pieskovej farby. Pre ozvláštnenie je Fasáda doplnená o pilastre , ktoré sú tmavo šedej farby . Samotný stavebný objekt je navrhnutý ako tri vežové bloky so siedmimi nadzemnými podlažiami a jedným poduženým , ktorý tento objekt skryto spája . Vonkajším vizuálnym prepojením sú dva partery, ktoré vznikli prestrašením prvého nadzemného podlažia medzi jednotlivými blokmi. Ktoré sa následne dali využiť ako pochôdzná strecha na ktorej vznikli terasy prenajímateľných priestorov. Čo celkovo naplnilo koncepciu pridanej hodnoty pre svoje okolie. Po celkovom dokončení stavba a po kultivácii okolitého pozemku zaplachtení drevín a výsadby ďalšej zelene tu vznikne vhodne miesto pre život. V každom s blokov vznikne dvadsaťdva troj-izbových bytov , ktoré sú doplnené v prvom a čiastočne aj druhom nadzemnom podlaží polyfóniou. Ktorá však nijako nenarúša harmóniu života na tomto mieste . V podzemnom podlaží je výtvore pre každý byt jedno parkovacie miesto. A samostatná pivnička kobka. V tomto podlaží je obsiahnuté aj technicko-hospodárske zázemie jednotlivých blokov. Každá tu má samostatnú kotolnú. A centrálne je tu umiestnená miestnosť pre údržbárov.
Key words:bytový dom, miestnosť , udržatelnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited