Jul 23, 2019   8:21 p.m. Oľga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment block
Written by (author): Marek Šutovský
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:BYTOVÝ DOM
Summary:Zadaním v záverečnej práci bakalárskeho štúdia bola časť projektu na realizáciu stavby bytového domu s polyfunkciou. Predmetom projektu je novostavba bytového domu s polyfunkciou na 1.NP. Budova má päť nadzemných podlaží a je čiastočne podpivničená. Zastrešenie je riešené plochou strechou s obráteným poradím vrstiev. Nosný systém tvoria murované obvodové steny z murovacích tvaroviek (Porotherm) a železobetónové stropné dosky, prievlaky a stĺpy. Na 1.NP sa nachádzajú tri prenajímateľné nebytové priestory. Vstupy do nich sú riešené samostatne. Hlavný vstup do obytnej časti budovy je riešený tiež na 1.NP, mimo hlavnej cesty. Podlažia nad 1.NP sú už len obytné. Na každom z nich sú dva nadštandardné, rozľahlé byty, zrkadlovo identické, pričom jeden má vždy navyše pracovňu a loggiu. Okrem toho má každý byt tri izby, dve kúpeľne a dva balkóny. Prístup k jednotlivým bytom v budove je vyriešený schodiskom a bezstrojovňovým výťahom. V priestoroch 1.PP sa nachádzajú pivnice určené pre každý byt. Stavebný objekt je situačne umiestnený v mestskej zástavbe, v bytovej zóne. Budova má tvar kvádra s plochou strechou a s čelom smerom k hlavnej ceste. Čo sa týka orientácie na svetové strany, tak čelo budovy je orientované na juh. Hlavný vstup k bytovej časti budovy je na severnej strane.
Key words:Záverečná práca, Bytový dom s polyfunkciou, Nadštandardné byty


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited