Jul 22, 2019   5:14 a.m. Magdaléna
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential House
Written by (author): Ing. Tomáš Kopecký
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Témou záverečnej práce bakalárskeho štúdia je vypracovanie projektu na realizáciu stavby bytového domu, spĺňajúceho nielen architektonické požiadavky modernej doby ale aj požiadavky okolitej zástavby, investora, budúcich užívateľov ako aj tepelnotechnické požiadavky dnešnej doby. Do projektu som sa snažil zakomponovať nové stavebné materiály ako aj nové technológie, ktoré sú účelovejšie a vyhovujú náročnosti stavby. Výsledkom mojej práce bude bytový dom s 24 bytovými jednotkami, s prenajímateľnými priestormi v 1.NP a v 1.PP. Pri návrhu som využíval prevažne poznatky a skúsenosti získane počas štúdia, ale nechal som sa ovplyvniť aj súčasnou výstavbou na Slovensku a v Európe . Bytový dom riešim ako celok, ktorý bude umiestnený na vopred určenú parcelu v Trenčíne. Architektúrou aj účelovosťou objektu som sa snažil dosiahnuť súlad s okolitým prostredím a náväznosťou na okolité funkčné celky lokality. Skĺbením architektúry a stavebných materiálov sa budem snažiť vytvoriť plnohodnotnú budovu, ktorá bude plne vyhovovať požiadavkám jej obyvateľov ako aj nájomníkov prenajímateľných priestorov. Bytový dom sa nachádza na Východnej ulici 10 v Trenčíne, čp. 4433/1. Je riešený ako samostatne stojaci sekciový bytový dom. Má 5 nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. Na 1.NP a 1.PP sa nachádza polyfunkcia, teda obchodné priestory so samostatnými vstupmi a vybavenie bytového domu. Na 2.NP -- 5.NP sa nachádza 24 bytových jednotiek. Byty sú prístupné z dvoch samostatných dvojramenných schodísk. V objekte sa nachádzajú dva výťahy pre 5 osôb. V okolí objektu sa nachádza 46 parkovacích miest. Bytový dom je napojený na existujúce inžinierske siete. Nosný systém je kombinovaný železobetónový skelet s kusovými stavivami a železobetónové stropné dosky s prievlakmi. Strecha rovnako ako obvodová konštrukcia vyhovuje tepelnotechnickej norme STN 73 0540.
Key words:bytový dom, záverečná práca, realizačný projekt


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited