Jul 20, 2019   0:47 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential House
Written by (author): Ing. Miroslav Javorček, PhD.
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:ZÁVER Predmetom mojej práce bol návrh polyfunkčného bytového domu. Architektonické riešenie bytového domu vychádza z regionálnych podmienok a orientácie na svetové strany. Pri farebnom riešení bol zohľadnení účel objektu a celkové začlenenie do priestoru. Situačne a rozmerovo tvar stavby rešpektuje tvar a rozmer pozemku, na ktorom sa nachádza. Cieľom mojej práce bolo vytvorenie pohodlného bývania vyššieho štandardu, rešpektovanie okolitých objektov pri splnení príslušných noriem. Riešený polyfunkčný bytový dom je z monolitickej skeletovej železobetónovej konštrukcie, s výplňovým keramickým murivom z kusových stavív (Porotherm 30 P+D), kontaktne zateplená na báze izolantu kamennej vlny (Nobasil FKD). Zvislý nosný systém budovy tvoria železobetónové stĺpy a steny. Horizontálnu nosnú konštrukciu bude tvoriť monolitická železobetónová stropná doska. Schodisko bytového domu je trojramenné, v strede schodiska sa nachádza výťahová šachta. Všetky ramená sú monolitické. Objekt je zastrešené plochou strechou rôznych typov: klasická nepochôdzna plochá strecha s parozábranou, klasická pochôdzna plochá strechaterasa, klasická pojazdná plochá strecha. Výrazným architektonickým prvkom na fasáde je zasklená stena. Ostatné výplňové konštrukcie objektu tvoria plastové okná, zasklené izolačným dvojsklom s jednou selektívnou vrstvou. Navrhovaný bytový dom má 20 bytových jednotiek. Predpokladaný počet obyvateľov na jeden byt sú štyri osoby. Orientácia bytov je na juh. Miestnosti sú slnečné a dobre presvetlené. Architektonicky je objekt riešený v náväznosti na určité prvky modernej architektúry v kombinácii s vyhľadenými a zjemnenými prvkami mestskej architektúry. Povrchová úprava na objekte je plasticky členená. Povrchová úprava fasády objektu je jednoduchá, moderná v kombinácii omietky bielej farby a šedej farby. Prednosťou bytového domu je nielen dobrá orientácia na svetové strany a vhodná dispozičné riešenie bytov, ale i možnosť parkovania v podzemných garážach, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Bytový dom bol navrhnutý tak, aby zabezpečil tepelnú pohodu a aby bol energeticky nenáročný. Tieto požiadavky zabezpečí dobrá skladba obvodového plášťa ako i strešnej konštrukcie.
Key words:Bc., Miroslav, Javorček


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited