Jul 17, 2019   5:04 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:APARTMENT HOUSE
Written by (author): Ing. Dušan Jankovič
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:BYTOVÝ DOM
Summary:Obsahom tejto bakalárskej práce je projekt na realizáciu bytového domu podľa všetkých doposial získaných vedomostí pri bakalárskom štúdiu. Bytový dom je osadený do lokality stredne veľkej obce Stupava nachádzajúcej sa severo-západne od Bratislavy, na úpätí Malých Karpát. Bude sa nachádzať na Agátove ulici v zástevbe bytových domov. Objekt obdlžníkového tvaru sa skladá zo 4 nadzemných a jedného podzemného podlažia. Podzemné podlažie je polozapustené. Objekt je realizovaný s bezbarierovým prístupom. Vzhľadom na geologické podmienky bude objekt založený na pásových železobetónových základoch. Nosný systém je skeletový, doplnený stužujúcimi stenami. Obvodový plášť je murovanej konštrukcie. V objekte sa nachádza 10 bytov, z toho 3 na každom typickom podlaží. Dva štvorizbové a jedena garzonka. Na prvom nadzemnom podlaži je umiestnená polyfunkčná časť. Svojou funkčnosťou a vzhľadom nenarúša okolité prostredie.
Key words:stavba, objekt, bytový dom

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
neuvedený.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited