Jul 18, 2019   0:38 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Tower house
Written by (author): Ing. Veronika Juhosová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:ABSTRAKT Bytový dom je navrhnutý ako päť podlažná budova s jedným podzemným podlažím. Prvé nadzemné podlažie tvorí polyfunkcia, v ktorej sú navrhnuté kancelárie, kaviareň, polyfunkcia a kotolňa. Na ostatných štyroch podlažiach sú štvorizbové byty. Vstupy do bytov sú riešené zo vstupnej chodby, na ktorej sú navrhnuté pivničné kobky. V suteréne sú navrhnuté sklady a parkovacie miesta pre obyvateľov bytového domu. Zastrešenie objektu je riešené ako jednoplášťová plochá strecha. Objekt je navrhnutý ako skelet zo železobetónových stĺpov a bezprievlakových stropov. Výplňové murivo je tvorené tvárnicami Porotherm Profi 40. V suteréne je navrhnutá železobetónová stena. Výťahová šachta a schodisko sú navrhnuté ako monolitické železobetónové konštrukcie. Objekt je založený na železobetónovej základovej doske. Do bytového domu je navrhnutý jeden hlavný vstup, z ktorého sa dostaneme do chodby, kde sa nachádza miestnosť pre upratovačku a potom na chodbu kde je navrhnuté dvojramenné schodisko a výťah. Ďalej sú navrhnuté samostatné vstupy pre polyfunkciu a vstup do kotolne.
Key words:suteren, skelet, strecha

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited