Jul 18, 2019   3:05 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential building
Written by (author): Ing. Peter Kociha
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom záverečnej práce bakalárskeho štúdia je oboznámenie sa s komplexním riešením stupňov projektovej dokumentácie. V predchádzajúcich semestroch boli postupne spracované dokumenty pre stupeň projekt pre územné rozhodnutie a projekt pre stavebné povolenie. Výsledkom je projekt na realizáciu stavby bytového domu navrhnutého na základe poznatkov získaných počas bakalárskeho stupňa štúdia. Projekt obsahuje vypracované časti profesií architektúry, technických zariadení budov a statiky. Bytový dom je navrhnutý v Bratislave, v mestskej časti Dúbravka. Objekt má uspokojiť a poskytnúť užívateľom priestory pre komfortné a kvalitné bývanie. Slúži na trvalé alebo prechodné ubytovanie 3 až 4-členných rodín. Na prvom nadzemnom podlaží sú navrhnuté prenajímateľné prestory, ako kaviareň, kaderníctvo, resp. kozmetický salón. Bytový dom je riešený ako bodový dom s jedným podzemným a so siedmymi nadzemnými podlažiami. Architektonicé riešenie objetku odráža filozofiu funkcionalizmu a estetiky. Architektonicky ladí s výškami okolitých stavieb a veľmi dobre zapadá do priestoru. Zadanie práce slúži na rozšírenie vedomostí a zručnosti študenta a je predpokladom k pokračovaniu ďalších stupňov štúdia.
Key words:bytový dom, realizácia, funkcionalizmus

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
Neprajem si zverejniť obsah bakalárskej práce.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited