Jul 16, 2019   4:02 a.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Building house
Written by (author): Ing. Martina Košánová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom záverečnej práce bolo vypracovať projekt na realizáciu stavby bytového domu a to tak, aby spĺňal všetky platné normy a predpisy. Na základe zadania som navrhla podpivničený, päť podlažný bytový dom lokalizovaný do mesta Nové Zámky, ktorého jedno podlažie slúži ako polyfunkcia. Predpokladaná dĺžka realizácie výstavby mnou navrhnutého bytového domu je približne 17 kalendárnych mesiacov. Práca je rozdelená na výkresovú dokumentáciu, textovú časť a obsahuje 6 príloh. Stavba rešpektuje okolitú zástavbu a tomuto charakteru je prispôsobená architektúra objektu. Výkresová dokumentácia sa zaoberá riešením bytového domu. Rieši jeho dispozičné, konštrukčné a materiálové charakteristiky. Obsahuje pôdorysy jednotlivých podlaží, a tiež priečny, pozdĺžny rez objektom a pohľady na budovu. Textová časť je zhrnutím projektovej dokumentácie a dotvára ucelený náhľad na navrhovaný objekt. Prílohy ktoré sa v textovej časti nachádzajú riešia tepelnotechnické posúdenia budovy, ktorých cieľom bolo efektívne a kvalitné vyhotovenie obvodových konštrukcií. Výsledkom riešenia zadania bakalárskej práce je projekt, ktorý predpokladá kvalitnú výstavbu bytového domu a vychádza zo štandardných nárokov pre 4 člennú rodinu.
Key words:bytový dom , efektívnosť, kvalita

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
z dôvodu zabranenia šíreniu práce po internete.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited