Jul 17, 2019   5:25 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:house
Written by (author): Ing. arch. Jozef Kováč
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom bakalárskej práce bol návrh dispozície bytového domu, vypracovanie výkresovej dokumentácie pre realizačný stupeň, a posúdenie konštrukcií z tepelno-technického hľadiska. Teoretická časť bakalárskej práce obsahuje všeobecný prehľad návrhu konštrukcií a náležitostí, z ktorých stavba pozostáva. Ďalej sa zaoberá výpisom konkrétnych konštrukcií okien dverí, klampiarskych a zámo níckych prác. A nakoniec posudzuje jednotlivé fragmenty stavby, ako aj celkovú stavbu z hľadiska tepelnej techniky. Praktická časť bakalárskej práce obsahuje výkresovú dokumentáciu potrebnú na realizáciu bytového domu Panteon. Jej súčasťou je podrobné rozkreslenie konštrukcií, ktoré vytvárajú nosnú, výplňovú a ochrannú časť, aby budova spĺňala všetky stanovené požiadavky pre bývanie.
Key words:Bytový dom, Panteon, Cieľ

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
osobné dôvody.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited