Jul 24, 2019   6:26 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment building
Written by (author): Ing. Janka Kováčiková, PhD.
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Témou mojej bakalárskej práce je návrh Bytového domu z Ateliérovej tvorby II. Navrhovaný bytový dom sa nachádza v Nitre v mestskej časti Chrenová, medzi ulicami Dlhá a Fándlyho. Na rovinatom nezastavanom pozemku. Navrhovaný stavebný objekt je sedempodlažný, z čoho je jedno podzemné a šesť nadzemných podlaží. Prvé nadzemné podlažie je riešené ako polyfunkcia, ostatné podlažia ako obytné. Objekt je rozdelený na dve sekcie, v každej sekcii je desať bytových jednotiek, na každom podlaží sú štyri bytové jednotky. V bytovom dome sa nachádza 30 trojizbových a 10 jednoizbových bytov. Nad bytmi je vytvorená pochôdzna plochá strecha s dlažbou na podložkách, strecha nad výlezom je riešená ako nepochôdzna plochá strecha. Nosnú funkciu v objekte tvoria železobetónové stĺpy (360x360mm). Suterénne murivo je z tehál Premac 250 mm, steny a stĺpy sú prepojené železobetónovými stužujúcimi vencami rozmerov 360x500mm, obvodové steny sú vytvorené z muriva z presných tvárnic YTONG P2-400 PD hrúbky 375 mm s dodatočným zateplením hrúbky 130mm . Vnútorné deliace konštrukcie oddeľujúce medzibytové priestory sú z treroviek S20-200 a priestory vo vnútri bytov tvarovjek S-20-2000. Stropná konštrukcia je vyhotovená zo železobetónovej monolitickej dosky hrúbky 220 mm, z betónu C 30/37 a ocele 10 425 (V) S500.
Key words:systém, bytový dom, návrh

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited