Jul 18, 2019   7:31 p.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:bytový dom
Written by (author): Ing. Juraj Herda
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Veľká hustota zastavanosti územia najmä v mestách a zvyšujúci sa počet ľudí, ktorí sa do nich sťahujú, prinútila architektov zmeniť trendy a viac sa zameriavať na navrhovanie bytových domov. Tieto sú najvýhodnejším riešením pre efektívne využitie daného územia s možnosťou ubytovania čo najväčšieho počtu ľudí. V mojej bakalárskej práci som sa venoval vypracovaniu projektu pre realizáciu stavby pavlačového bytového domu s polyfunkciou v Bratislave, mestskej časti Petržalka. Budova je tvorená z jedného podzemného a štyroch nadzemných podlaží. Nachádza sa tu podzemné parkovisko pre obyvateľov, priestory pre obchody a tri podlažia bytov rôznych veľkostí. Projekt prináša využitie moderných materiálov a zariadení. Zameriava sa na použitie vhodných tepelno-izolačných materiálov, aby energetická náročnosť bytového domu bola čo najmenšia. Taktiež sa dôraz kládol na vypracovanie kritických detailov, kvôli maximálnej eliminácii tepelných mostov. Vhodné dispozičné riešenie vytvára základ pre moderné bývanie mladých rodín. Na fasáde priečelia sú použité prvky modernej architektúry. Práca komplexne hodnotí návrh a technické riešenie bytového domu. Výsledkom sú tepelno-technické posudky a celková energetická náročnosť budovy.
Key words:bytový dom, tepelný most, budova

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - záverečná práca bola vytvorená na základe zmluvy s iným komerčným subjektom.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited