Jul 20, 2019   5:38 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Family farm-riding area
Written by (author): Ing. Igor Lobôtka
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma - jazdecký areál
Summary:F.1 Súhrn Zadanie diplomovej práce znie "Rodinná farma -- jazdecký areál". Od prvého návrhu bola snaha vytvoriť areál, pozostávajúci z jednoduchých objektov, ktoré by vytvárali ucelený komplex, zapadajúci do okolitého prostredia. Jednotlivé stavebné objekty majú navonok pôsobiť skôr nenápadne, nie honosne, bez použitia zložitých tvarových riešení fasád alebo zastrešení. Dispozície sú riešené prakticky, s ohľadom na potreby koní i ľudí a tiež z ohľadom na energetickú náročnosť jednotlivých miestností. Výber materiálov bolo tiež treba prispôsobiť účelu. Areál je navrhnutý pre konkrétny pozemok, berú sa do úvahy jeho prírodné pomery, tvar územia, orientácia k svetovým stranám, ... . Zabránenie nežiaducim vplyvom ako sú napríklad šírenie zápachu, hluku, ochrana pred vetrom, efektívne využitie prírodných zdrojov, ... je riešené samotným rozmiestnením objektov, ich tvarovým riešením a inými opatreniami ako sú napríklad "živé" vetrolamy alebo protihluková stena. Netreba však zabúdať, že sa jedná o farmu s chovom koní, určenú hlavne pre návštevníkov, ktorí sú prírodne založení a sú si vedomí, že občasná nepohoda je neoddeliteľnou súčasťou takýchto zariadení. Aj keď zadaním je navrhnúť jazdecký areál, pri riešení projektu sa objavovali stále nové možnosti využitia, zaraďovaním ďalších stavebných objektov, zmenou dispozície alebo rozmiestnenia objektov. Nakoniec sa podarilo vytvoriť zariadenie, určené širokej škále návštevníkov. Súčasťou areálu sú mimo krytej a vonkajšej jazdiarne i voľné zatrávnené priestranstvo, športové plochy, ihriská, miesta na oddych a posedenie. Priestory rodinnej farmy sú prispôsobené na pobyt imobilných osôb a môže byť využívaný na hipoterapiu. Aj keď zámer využiť obnoviteľné zdroje energie tu bol od začiatku, postupným rozpracovávaním projektu prišiel nápad úplne oslobodiť stavbu od závislosti na fosílnych palivách. Tak ako sa v minulosti na gazdovstvách využívala všetka produkcia, aj v tomto prípade sa hľadalo riešenie ako maximálne využiť "všetko čo je doma". Výsledkom je areál, ktorý všetok vyprodukovaný bioodpad - hnoj, odpad z kuchyne či odpad z údržby zelene využije na spätné získavanie energie. A to výrobou a spaľovaním bioplynu a výrobou a spaľovaním peliet. V kombinácii so solárnymi zariadeniami a tepelným čerpadlom sa pri správnom návrhu dokáže zabezpečiť energetická sebestačnosť areálu, dokonca, že v určitých intervaloch areál môže vyprodukovať viac energie ako sám spotrebuje. Návrh a kombinácie zariadení je treba podrobne prepracovať a podložiť výpočtami a meraniami. Do úvahy treba brať i finančné hľadisko a návratnosť investícií. Nakoľko využívanie alternatívnych zdrojov energie je aktuálna téma, v areály sú zastúpené viaceré formy jej využívania a súčasťou areálu sú vonkajšie i vnútorné spoločenské priestory, bolo by zaujímavé poriadať prednášky a školenia na túto tému. Nešlo by len o teóriu, ale i o praktickú ukážku využívania týchto zdrojov. Aj keď okolité prostredie a celý mikroregion Machnáč -- Inovec ponúka veľa možností rozvoja cestovného ruchu, tento je tu veľmi slabo rozvinutý. Veľký potenciál sa skrýva napríklad v agroturistike, turistike, ľudovej kultúre, histórii, ... . Preto si myslím, že vybudovanie Rodinnej farmy Svinná by prilákalo mnoho nových návštevníkov, z jednodňových turistov by sa stávali dlhodobejší a to by znamenalo rozvoj cestovného ruchu a celého hospodárstva nielen v obci ale aj v okolí.
Key words:oddych, kone, bioenergia


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited