Jul 18, 2019   6:53 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:flat
Written by (author): Ing. Zoltán Boros
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Bytový dom s polyfunkciou je situovaný v meste Rimavská Sobota. Má 2 sekcie po 12 bytov a 2 polyfunkčné miestnosti. Byty sú rozdelené podľa izieb: jedno-, dvoj- a troj izbové. Architektonické riešenie vychádza z okolitého prostredia. Je orientaný na svetovú stranu juhozápadnú. Cieľom bytového domu je komfortné bývanie v meste. Hlavnou nosnou konštrukciou je stenovo-stĺpový systém. V suteréne sa nachádzajú železobetónové stĺpy, na ktorých sú založenéna 1.NP železobetónové steny. Na typickom podlaží týchto miest sú založené murovacie tvárnice typu Porotherm. Obvodový plášť je kontaktne zateplený kamennými vlnami Nobasil. Objekt ja uložený na základové pätky a na základové pásy. Stropy sú železobetónové a monolitické s hrúkbou 200mm. Plochá strecha je nepochôdzna. Výsledkom práce je projektová dokumentácia stavby. Výkresy obsahujú všetky potrebné náležitosti, ktoré sú v súlade s aktuálne platnými technickými normami.
Key words:strecha, komfortné, byty

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited