Jul 18, 2019   3:42 p.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment house
Written by (author): Ing. Miroslav Kozák
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Predmetom bakalárskej práce je architektonicko-konštrukčné vyhotovenie realizačného projektu bytového domu, pričom musí návrh vyhovovať normatívnym požiadavkám z hľadiska architektúry, statiky a technických zariadení budov. Na zadanú stavebnú parcelu z reálnej situácie v Považskej Bystrici bol navrhnutý a umiestnený šesťpodlažný bytový dom s polyfunkciou a parkovacím domom, ktorý slúži ako hromadná garáž pre obyvateľov bytového domu. Vhodnosť riešenia je preukázaná tepelno-technickými posudkami fragmentov a detailov, a celkovým posúdením budovy z hľadiska potreby tepla na vykurovanie. Práca pozostáva z textovej časti, ktorá obsahuje technickú správu, výpisy prvkov a tepelno-technické posúdenie objektu, a grafickej časti, ktorá pozostáva z výkresovej dokumentácie riešenej budovy.
Key words:polyfunkcia, bakalárska práca, bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited