Jul 24, 2019   2:05 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential house
Written by (author): Ing. Ondrej Ľupták
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom záverečnej práce bakalárskeho štúdia bolo na základe podkladov, ktoré boli spracované v predchádzajúcich semestroch štúdia a to projektu pre územné rozhodnutie a projektu pre stavebné povolenie, vytvoriť realizačný projekt schodiskového bytového domu. Spracovanie a vyhotovenie celého realizačného projektu bolo pod odborným vedením a v plnom rozsahu rešpektuje normatívne požiadavky, ktoré zabezpečujú prirodzenú funkciu a účel bytového domu. Záverečná práca obsahuje krátku sprievodnú správu, ktorá informuje nezainteresované osoby o projekte bytového domu. Pre podrobnejšie informácie obsahuje práca rozsiahlejšiu technickú správu s opisom prác hlavnej stavebnej výroby a pridruženej stavebnej výroby. Samostatnou kapitolou sú prílohy obsahujúce výpisy výrobkov pre typické podlažie a tepelnotechnické posúdenia vybraných častí realizačného projektu, ktoré podávajú informáciu o vhodnosti a správnosti navrhovaných riešení týchto vybraných častí realizačného projektu. Okrem textovej časti práca obsahuje grafickú časť a teda výkresovú prílohu z oblasti konštrukcií pozemných stavieb.
Key words:Bytový dom, Záverečná práca, Realizačný projekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited