Jul 24, 2019   9:09 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Appartment building
Written by (author): Ing. Jaroslav Martiš
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Predmetom zadanej záverečnej práce bakalárskeho štúdia bol návrh a následné vypracovanie projektovej dokumentácie budovy bytového domu s polyfunkciou a podzemnou garážou. Výkresová dokumentácia bola vypracovaná na úrovni dokumentácie pre realizáciu stavby. Pri návrhu boli dodržané všetky platné technické normy a vyhlášky Slovenskej republiky. Pri vypracovaní práce sme sa opierali o dostupnú literatúru, technické riešenia výrobcov stavebných materiálov a komponentov a poznatky získané počas doterajšieho štúdia. Navrhnutá budova bytového domu bude situovaná v pokojnej rýchlo sa rozvíjajúcej lokalite Kamenná v Novom Meste nad Váhom. Umiestnenie i návrh bytového domu reaguje na rastúci dopyt po tomto druhu bývania. Bytové jednotky v objekte sú riešené ako štandardné vybavené parkovavím miestom a pivničnými priestormi. Budúci obyvatelia budú môcť vďaka výhodnej polohe objektu naplno využiť možnosť oddychu v blízkosti prírody Bielych Karpát.
Key words:budova bytového domu, polyfunkcia, dokumentácia pre realizáciu stavby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited