Jul 24, 2019   10:30 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Farmstead-riding complex
Written by (author): Ing. Zoltán Balogh
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma - jazdecký areál
Summary:Cieľom mojej práce bolo navrhnúť časť realizačného projektu rodinnej farmy podľa získaných znalostí počas štúdia a to tak, aby vyhovoval príslušným slovenským aj európskym normám. Rodinná farma je umiestnená v tichej lokalite na brehu rieky Nitra avšak nie príliš ďaleko od krajského mesta Nitra. Cieľom bolo vytvoriť areál, ktorý slúži pre agroturistiku ako aj pre oddych ľudí. Od začiatku bolo zámerom využiť alternatívne zdroje energie, a hľadalo sa riešenie, ktoré umožní oslobodenie areálu od verejných energetických sietí, hlavne od plynu. Riešenie sa našlo vo forme bioplynovej stanice, ktorá využíva na výrobu energie bioodpad (hnoj a odpad z údržby zelene). Ďalej sa využívajú na výrobu energie aj solárne panely, ktoré sú osadené na strechách budov a zabezpečujú ohrev TÚV. Areál je napojený aj na verejnú elektrickú sieť, ale tá slúži len ako zálohový zdroj energie. Splaškové vody sa prečistia a spätne sa využívajú na zavlažovanie zelene, zvyšok sa napúšťa do blízkeho recipientu. V prvej časti práce sú identifikačné údaje areálu a stručné definovanie všetkých objektov, ktoré sa tu nachádzajú. V ďalšej časti sa píše o architektonickom riešení a o zásobovaní farmy energiou či vodou. V tretej časti sú podrobne opísané všetky konštrukcie riešených objektov (stajňa a jazdiareň). V prílohe sú uvedené tepelnotechnické výpočty a posúdenia, ďalej statické výpočty, výpisy obvodových konštrukcií a výpisy prvkov. Svojou prácou som sa snažil vytvoriť, navrhnúť a zdokumentovať komplex budov, ktoré spoločne vytvárajú prostredie pre trvalé bývanie majiteľov ako aj pre ich zamestnanie, ktorým je podnikanie v chovateľstve a agroturistike. Verím, že moja diplomová práca by po doplnení detailnej technickej správy pre zvyšné budovy mohla nájsť v budúcnosti uplatnenie a poslúžiť ako podklad k realizácii podobného komplexu pre chov koní a rekreáciu.
Key words:Rodinná farma, Jazdiareň, Stajňa

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
možná realizácia niektorých častí ZP.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited