Jul 19, 2019   1:34 a.m. Dušana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Family farm - horse riding area
Written by (author): Ing. Monika Rábarová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma - jazdecký areál
Summary:Oddych, zábava a šport je dôležitou súčasťou života človeka. Ak sa toto všetko odohráva v príjemnom prostredí vidieka, v lone prírody s mnohými možnosťami pre relax a so všetkou starostlivosťou, dokáže človek načerpať potrebnú silu a pozitívneho ducha do každodenného života. Práve tieto aspekty sa uvažovali pri tvorbe rodinnej farmy -- jazdeckého areálu v Smoleniciach. Diplomová práca sa zaoberá myšlienkou chovu koní pre voľné jazdenie v okolitej prírode, výučbu jazdenia i jeho tréning, s možnosťou vyskúšať si starostlivosť o tieto zvieratá, či dovozom a sedlaním vlastného koňa. Celý areál je zostavený tak, aby návštevníkovi ponúkol všetku starostlivosť: informácie, pohodlné ubytovanie s možnosťou samostatného stravovania sa, či reštauráciu. Okrem samotného jazdenia i alternatívy pre šport: tenisové kurty, volejbalové ihriská, basketbalové a badmintonové ihrisko, chodníky pre vychádzky či korčuľovanie, ihrisko pre deti, oddychové lavičky, hygienické zariadenia, možnosť nahliadnutia či kúpy výrobkov kováčskeho remesla. Majiteľ areálu má vymedzený samostatný pozemok s rodinným domom v rámci areálu s vlastnou oddychovou a úžitkovou záhradou. Pre zamestnancov je pripravené samostatné bývanie s možnosťou osobnej prípravy jedál. Oplotenie pozemku zabezpečuje ochranu pred vstupom cudzích neregistrovaných osôb a tiež pred zatúlaním sa detí návštevníkov. V rámci šetrenia primárnych zdrojov energie sa zamýšľa s využívaním slnečnej energie na prípravu teplej úžitkovej vody a spracovávaním hnoja v bioplynovej stanici pre tvorbu bioplynu vhodného na výrobu elektrickej energie či horúcej vody. Pre spätné využívanie vodných zdrojov sa uvažuje s čistiarňou odpadových vôd. Táto voda, spolu s dažďovou, je vhodná k zavlažovaniu zelene areálu. Celý projekt je koncipovaný tak, aby ponúkol priestor pre oddych, priniesol nové alternatívy pre šport a relax, v spolupráci s kultúrno-vzdelávacím programom podporil návštevnosť Smoleníc, vytvoril nové miesta pre zamestnanie a to všetko s ohľadom na životné i architektonické prostredie.
Key words:stajňa, jazdiareň, rodinná farma

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
obava zo zneužitia práce.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited