Jul 24, 2019   8:24 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment house
Written by (author): Ing. Eva Baluchová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Predmetom riešenia záverečnej bakalárskej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre navrhnutý bytový dom s polyfunkciou a parkovaním v suteréne. Projektová dokumentácia bola vypracovaná na úrovni dokumentácie pre realizáciu stavby s dodržaním platných technických noriem a vyhlášok. Bytový dom sa projektoval pre architektonickú štúdiu v obci Príbovce, ktorá rešpektuje širšie vzťahy okolia a má záujem o rozvoj daného územia. Navrhol sa terasový typ bytového domu pozostávajúci z dvoch sekcií, ktoré súčasne tvoria dilatáciu objektu. V prvom podzemnom podlaží sa nachádza parkovanie pre 34 automobilov a priestory umožňujúce skladovanie napr. nesezónnych pneumatík, bicyklov a pod. Vo vstupnom podlaží sa riešila polyfunkcia s prenajímateľnými priestormi a technická miestnosť kotolne. Každá sekcia bytového domu má vlastný vstup so schodiskom a výťahom a tiež vlastnú kotolňu. Na zvyšných podlažiach sú bytové jednotky, ich celkový počet je 18. V jednej sekcii na nachádzajú tri byty na jednom podlaží spolu s pivničnými kobkami, patriacimi k daným bytom. Bytový dom má riešený krytý priechod medzi prednou a zadnou časťou budovy. Pre odpočinok obyvateľov je sprístupnená pochôdzna vegetačná strecha s nízkou vegetáciou.
Key words:Bytový dom, Polyfunkcia, Projekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited