Jul 18, 2019   11:12 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment dwelling house
Written by (author): Ing. Dominik Baňas
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Predkladaná bakalárska práca je zameraná na návrh a následné vypracovanie projektu bytového domu s polyfunkciou. Bytový dom je situovaný v regióne Turiec, v obci Príbovce. Je pavlačového typu, má jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia. V podzemnom podlaží sú navrhnuté garážové státia, skladovacie priestory a technická miestnosť. Na prvom nadzemnom podlaží sú prenajímateľné nebytové priestory. Na druhom až štvrtom nadzemnom podlaží sa nachádzajú bytové jednotky 3-izbové, 2-izbové a garzonky. Projekt je zložený z textovej a grafickej časti vypracovanej na úrovni projektu na realizáciu stavby. Textová časť obsahuje technickú správu, výpisy prvkov a tepelnotechnické posúdenie objektu. Obe časti spĺňajú všetky platné stavebné zákony, vyhlášky Slovenskej republiky a technické normy z hľadiska statiky, architektúry, konštrukcií a technického zabezpečenia budov.
Key words:pavlač, polyfunkcia, bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited