Jul 23, 2019   7:27 p.m. Oľga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential house
Written by (author): Ing. Tomáš Bielik
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Predmetom zadanej záverečnej práce bakalárskeho štúdia bolo vypracovanie projektovej dokumentácie budovy bytového domu s polyfunkciou a podzemnou garážou. Vypracovaná projektová dokumentácia je na úrovni projektu na realizáciu stavby, pričom vyhovuje súčasným normatívnym požiadavkám z hľadiska architektúry, statiky, tepelnej techniky a technických zariadení budov. Pri návrhu boli dodržané všetky platné technické normy a vyhlášky Slovenskej republiky. Pri vypracovaní práce sa vychádzalo z poznatkov získaných počas štúdia a tiež z dostupnej literatúry, technických riešení výrobcov stavebných materiálov a komponentov. Budova bytového domu je situovaná v lokalite Stupava, je riešená ako 5 podlažná budova. Má 1 PP a 4 NP, pričom 1. PP slúži na parkovanie, v 1. NP sa nachádzajú prenajímateľné polyfunkčné priestory a 2. -- 5. NP slúži na ubytovanie, ktoré je riešené vo forme mezonetových bytov so vstupom z otvorenej pavlače. Bakalárska práca pozostáva z textovej časti, ktorá obsahuje technickú správu, výpisy stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov, výpis stavebných úprav a tepelno-technického posúdenia, a grafickej časti, ktorá obsahuje výkresovú dokumentáciu riešenej budovy.
Key words:Polyfunkcia, Bytový dom, Pavlač

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited