Jul 17, 2019   10:25 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Family farm - Horse riding Malacky
Written by (author): Ing. Matej Knebl
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma - jazdecký areál Malacky
Summary:Predmetom mojej práce bolo navrhnúť areál rodinnej farmy so zameraním na chov a ustajnenie koní v podrobnejšom riešení objektov stajne a jazdiarne. Rodinná farma bude umiestnená v extraviláne obce Malacky na Stupavskej ulici. Bude zachovávať vidiecky architektonický štýl územia Záhorskej nížiny obohatený o moderné prvky. SO-01 Stajňa Objekt stajne je riešený ako samostatne stojaca budova v areáli rodinnej farmy, pôdorysu nepravidelného kríža. Budova nie je podpivničená, má dve nadzemné podlažia. Je vsadená do rovinatého terénu. Konštrukčný nosný systém je tvorený nosným obvodovým plášťom. Vnútorný nosný systém je pozdĺžny v kombinácii stenového (murovaného) a dreveného skeletového systému. Horizontálne nosné konštrukcie budú tvoriť drevené trámové stropy. Zastrešenie objektu je riešené šikmou strechou a plechovou krytinou s charakteristickým svetlíkom. Nosná časť strechy bude stojatá stolica. Okenné konštrukcie budú tvoriť drevené eurookná s izolačným dvojsklom a trojsklom. Dvere budú z dreveného masívu a z europrofilu. Objekt sa vyznačuje zaujímavo členitou fasádou. Dispozičné riešenie sa podriaďuje podmienkam, ktoré treba zachovať pri chove, ustajnení a pri starostlivosti o kone. Ostatné priestory budú využívané návštevníkmi a obslužným personálom. Výhodou bude používanie bioplynu na vykurovanie objektu a použitie solárnych panelov na predohrev teplej vody. Objekt je navrhovaný ako energeticky nenáročný, skladby obvodového a strešného plášťa zabezpečujú nízku energetickú náročnosť pri prevádzke budovy. SO-02 Jazdiareň Objekt jazdiarne je riešená ako samostatne stojaca halová budova v areáli rodinnej farmy. Budova nie je podpivničená, má jedno nadzemné podlažie. Je vsadená do rovinatého terénu. Konštrukčný systém tvoria nosné železobetónové rámy, ktoré pozostávajú zo stĺpov a prievlakov a veľkorozponové väzníky z lepeného lamelového dreva, ktoré budú tvoriť nosnú konštrukciu strešného plášťa a zároveň interiérový podhľad. Zastrešenie objektu je riešené šikmou strechou a plechovou krytinou s charakteristickým svetlíkom. Okenné konštrukcie budú tvoriť drevené eurookna s izolačným dvojsklom. Dvere budú z dreveného masívu. V centre dispozície bude umiestnený jazdecký ovál s prislúchajúcou tribúnou a jej zázemím. Objekt sa vyznačuje modernou drevenou fasádou. Nebude vykurovaní, čiže nenáročný na celoročnú prevádzku.
Key words:Rodinná farma, Jazdecky areál, Malacky

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited