Jul 18, 2019   11:45 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Family Farm - horse riding Dlhé Pole
Written by (author): Ing. Milan Svorník
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma - jazdecký areál Dlhé Pole
Summary:Cieľom diplomovej práce je návrh budov areálu rodinnej farmy a to stajne a jazdiarne. Navrhnutý areál je situovaný v obci Dlhé Pole, v extraviláne obce. Obec sa nachádza v žilinskom kraji. Areál je navrhnutý tak aby nežiaduci zápach a hluk negatívne nevplýval na život občanov v obci. Zvislý nosný systém stajne je stenový, nosný systém zastrešenia je tvorený stojatou stolicou. V jazdiarni je zvislý nosný systém tvorený stĺpmi s výplňovým murivom. Nosný systém zastrešenia pozostáva zo sedlových nosníkov z lepeného lamelového dreva. Budovy sú zastrešené plechovou krytinou. Pri návrhu areálu farmy bola snaha o využitie bioodpadu vyprodukovanom v areály na výrobu bioplynu a jeho použití na vykurovanie a ohrev teplej vody. Ďalšou formou využitia alternatívnych zdrojov energie je osvetlenie areálu osvetlením so solárnym panelom. Vybudovanie rodinnej farmy bude mať pozitívny vplyv na rozvoj obce a rozvoj turistického ruchu.
Key words:kôň, stajňa, farma

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited