Jul 22, 2019   11:46 a.m. Magdaléna
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Horse riding complex in Detva
Written by (author): Ing. Roman Vlnka
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma - jazdecký areál Detva
Summary:Predmetom mojej práce bol návrh jazdeckého areálu v Detve. Rodinná farma sa orientuje na chov koní a ich rekreačno-športové využitie. Celý areál sa skladá z viacerých stavebných objektov. Z pozemných stavieb je to objekt stajní, jazdiarne, domu majiteľa, reštaurácia a ubytovacie chatky. Nosná časť mojej diplomovej práce rieši realizačný projekt dvoch stavebných objektov tohto komplexu. A to stajní a jazdiarne. Stajne sú murovaná dvojpodlažná budova s dreveným krovom. Sú v nich situované viaceré prevádzkové celky. Nachádzajú sa v nich priestory pre návštevníkov, priestory pre zamestnancov, skladovacie a technicko-prevádzkové priestory, priestory pre zverolekára a priestory pre samotné ustajnenie koní. Objekt sa vyznačuje jednoduchosťou tvarov a zároveň výraznou tehlovou fasádou. Jeho prednosťou je nielen prepracovaná typológia priestorov, ale aj vhodné technické riešenie celku. Objekt jazdiarne je veľkopriestorová drevená hala z rámov z drevených nosníkov. Jazdiareň funguje ako tréningová plocha pre jazdecké účely v čase nevhodných vonkajších poveternostných podmienok. Zároveň hala slúži ako priestor pre usporiadavanie rôznych podujatí. Hala má moderný vzhľad dosiahnutý spojením tradičného dreveného obkladu a modernými prvkami fasády ako sú hliníkové okná a titanzinkové zastrešenie. Jazdecký areál Detva sa nachádza v prírodnom prostredí, ktoré ponúka ideálny kontakt s koňom a prírodou pre začiatočníkov aj pokročilých jazdcov.
Key words:stajne, farma, kone

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited