Jul 17, 2019   6:21 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Fire stations and fire houses deployment modelling in the selected area of Slovak Republic, district of Povazská Bystrica and Puchov
Written by (author): Ing. Juraj Jurdík, PhD.
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent 2:doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Opponent 3:Ing. Štefan Galla, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie rozmiestňovania hasičských staníc a zbrojníc vo zvolenej oblasti Slovenskej republiky - okresy Považská Bystrica a Púchov
Summary:Cieľom dizertačnej práce je konfrontácia legislatívnych a teoretických poznatkov rozmiestňovania hasičských staníc a hasičských zbrojníc na Slovensku a vo svete a návrh spôsobu rozmiestňovania hasičských staníc a hasičských zbrojníc vo zvolenej oblasti Slovenska, v okresoch Považská Bystrica a Púchov. Metodika práce pozostáva z teoretickej analýzy a syntézy poznatkov o súčasnom stave problematiky a matematického modelovania a simulácie rozmiestnenia hasičských staníc. Dojazdový čas hasičských jednotiek je daný umiestnením hasičských staníc a ich personálnym obsadením. Podľa dojazdového času a času, za ktorý sa jednotky zhromaždia na mieste zásahu sa riadi ich koncentrácia a distribúcia. Pre rozmiestnenie hasičských jednotiek bolo vyvinuté široké spektrum modelov, ktoré sú v práci zhodnotené. Modelovanie rozmiestnenia hasičských staníc bolo odskúšané na zvolenom území -- zásahovom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici. V práci sú, na základe dôslednej analýzy a rozboru zvolených kritérií, načrtnuté možné riešenia pre predmetné okresy a formulované určité odporúčania pre systémové riešenie v obdobných problémových územiach Slovenskej republiky.
Key words:hasičská jednotka, hasičská stanica, modelovanie rozmiestenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited