Jul 18, 2019   2:28 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:MODELING OF FIRE VENTILATION IN THE SHOPPING ARCADE OF SHOPPING CENTERS USING COMPUTER SIMULATION
Written by (author): Ing. Milan Kašuba, PhD.
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent 2:Ing. Ján Kandráč, CSc.
Opponent 3:doc. Ing. Miroslava Netopilová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:MODELOVANIE POŽIARNEHO VETRANIA V OBCHODNÝCH PASÁŽACH NÁKUPNÝCH CENTIER POMOCOU POČÍTAČOVEJ SIMULÁCIE
Summary:Konzumný spôsob života prispieva k rozmachu výstavby nákupných centier, kde trávia neraz celé rodiny spoločné voľné chvíle. Nákupné centrá sa tešia veľkej pozornosti zákazníkov, ktorí ich navštevujú v nemalých počtoch. Viac-menej počas celej otváracej doby, hlavne cez víkendy a sviatky sú obchodné centrá preplnené a osoby, ktoré sa v nich nachádzajú v prípade vzniku požiaru sú ohrozené na zdraví a živote. Aby nedošlo k ich ohrozeniu, sú v budove nainštalované požiarnotechnické zariadenia, ktoré majú eliminovať škody spôsobené požiarom jednak na majetku a majú napomôcť aj bezpečnej evakuácií osôb. Jedná sa hlavne o elektrickú požiarnu signalizáciu vrátane hlasovej signalizácie požiaru, stabilné hasiace zariadenia zariadenie na odvod tepla a splodín horenia - požiarne vetranie. Predložená práca sa zaoberá aplikáciou využitia počítačového modelovania požiarneho vetrania v obchodných pasážach nákupných centier, experimentálnymi meraniami na zmenšenom modeli nákupného centra a vykonaním funkčnej dymovej skúšky v dvoch variantoch - na zmenšenom modeli v M=1:25 a v reálnych podmienkach in-situ existujúceho nákupného centra v M=1:1. Cieľom dizertačnej práce bolo posúdenie a návrh správnej funkcie núteného požiarneho vetrania v obchodných pasážach nákupných centier v jej funkčnom stave pri požiari a tým zabezpečenie bezpečného priestoru pre únik osôb, zásah jednotiek hasičského a záchranného zboru. Prvá časť práce sa venovala experimentálnym meraniam teplôt na zhotovenom modely obchodného centra pre tieto účely a ich porovnaním so simuláciou vytvorenou v počítačovom programe a vykonanie funkčnej dymovej skúšky. Kľúčová časť práce bola venovaná simuláciám požiaru a pohybu splodín horenia v obchodnom centre v reálnej mierke a optimalizácii návrhu núteného požiarneho vetrania a vykonaniu funkčnej dymovej skúšky v reálnych podmienkach obchodného centra tesne pred kolaudáciou.
Key words:átrium, nákupné centrá, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, dymová skúška, protipožiarna ochrana, evakuácia osôb, počítačové modelovanie CFD

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited