Jul 24, 2019   8:53 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Model examples of natural ventilation for protected escape route type Ap inf fire of the block of flat
Written by (author): Ing. Ján Tkáč, PhD.
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Milan Bielek, DrSc.
Opponent 3:doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelové vzory prirodzeného vetrania chránenej únikovej cesty typu Ap pri požiari v bytovom dome
Summary:Vetranie budovy pri požiari predstavuje z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia budovy dôležitý faktor. Prirodzené vetranie zvislých komunikačných ťahov v budove - chránených únikových ciest - je založené na základných fyzikálnych princípoch výmeny vzduchu. Požiarne vetranie pre chránenú únikovú cestu v bytovom dome predstavuje veľmi dôležitý prvok z hľadiska bezpečnosti a evakuácie osôb - odvod tepla a splodín horenia za súčasného zabezpečenia prívodu potrebného množstva čerstvého vzduchu. Produkty horenia vznikajú už v procese iniciácie požiaru a sprevádzajú samotný požiar vo všetkých jeho fázach až do úplného zahasenia. V práci sú spracované simulácie požiaru a pohybu splodín horenia v dvoch modeloch budovy. V rámci každého modelu sú uvažované variantné riešenia s cieľom sledovať dynamiku a rozvoj splodín horenia pri obmenených okrajových podmienkach.
Key words:chránená úniková cesta typu Ap, splodiny horenia, schodisko v bytovom dome

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited