Jul 23, 2019   2:10 p.m. Oľga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:multi-dwelling
Written by (author): Ing. Ágnes Nagy
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:bytový dom
Summary:Bakalárska práce je komplexným riešením bytového domu s hromadnou podzemnou garážou a s polyfunkčnou časťou v prízemí. Bytový dom sa nachádza v Komárne na hlavnej ceste neďaleko Jókiaho divadla. Zobrala som to do úvahy pri fasádnom riešení domu. Použila som vlákno-cementový fasádny obklad tmavého a svetlého odtienu a jednoduché formy ktoré sú v súlade s okolitou zástavbou. Jedná sa o chodbový bytový dom s priečným nosným stenovým systémom. Má štyry nadzemné a jedno podzemné podlažia, ktoré sa bude využívať na parkovacie státie rezidentov. Prvé nadzemné podlažie sa delí na dve časti. Na jednej strane sa nachádzajú prenajímateľné obchodné priestory, na druhej strane technické a odkladacie vybavenie domu. Na typickom podlaží je umiestnených štyri dvoj- až trojizbových bytov. Vhodná voľba materiálov, výplňov otvorov, osadenie budovy na pozemku a vhodné konštrukčné riešenie vytvára ideálne prostredie a pohodu pre mladé rodiny s detmi. Napriek umiestneniu budovy v centre mesta, je odizolovaná od cesty vysokým stromoradím a vďaka veľkému pozemku,ktorý som sa snažila vo veľkej miere zachovať, nie je núdza o veľké zatrávnené plochy pre rekreáciu a oddych. Projekt rieši tepelnotechnické posúdenia obalových a výplňových konštrukcií. Posudzované detaily musia vyhovovať hodnotám predpísanými normami. Budova sa navrhuje aj z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Potreba tepla na vykurovanie preukazuje výhodnosť použitých konštrukcií a materiálov. Pri navrhovaní som sa upriamila na dodržaní normových hodnôt z tepelno-technického hľadiska, ktoré budú závezné od roku 2015. Snažila som sa dosiahnuť nízkoenergetický štandard. Cieľom práce je vyhotovenie realizačného projektu bytového domu.
Key words:bytový dom, tepelnotechnické posúdenia, nízkoenergetický štandard

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited