Jul 20, 2019   9:14 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential house
Written by (author): Ing. arch. Ing. Filip Volaj
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:bytový dom
Summary:Cieľom mojej záverečnej bakalárskej práce s názvom "Bytový dom s polyfunkciou" bolo vypracovať projektovú dokumentáciu na úrovni realizačného projektu. Navrhovaný objekt je umiestnený do katastrálneho územia obce Bobrovec (okres Liptovský Mikuláš), kde svojou koncepciou, tvarovým a farebným prevedením zapadá do okolitej obytnej zástavby. Bytový dom je navrhnutý ako chodbový a má päť nadzemných a jedno podzemné podlažie. Do podzemného podlažia boli navrhnuté pivničné kobky, za účelom zväčšenia skladovacieho priestoru pre nájomníkov bytov. Prvé nadzemné podlažie je určené na prenájom kancelárskych a obchodných priestorov alebo priestorov vhodných pre stravovanie. V 1.NP sa nachádza aj kočikáreň. V štyroch vyššie položených typických podlažiach sa nachádzajú bytové jednotky dvoch veľkostí. Typické podlažie tvorí päť bytov s dvomi obytnými miestnosťami a tri trojizbové byty. Všetky byty sú prístupné zo spoločnej chodby, ktorá je napojená na dve schodiskové komunikácie a dva výťahy. Parkovanie pre obyvateľov bytového domu je zabezpečené vonkajším parkoviskom s celkovou kapacitou štyridsať osem parkovacích miest. Objekt je založený na základových pásoch po obvode a základových pätkách vo vnútri pôdorysu objektu. Nosný systém objektu je kombinovaný železobetónovou stenou, železobetónovými stĺpmi a keramickým murivom. Zastrešenie objektu je riešené nepochôdznou obrátenou strechou. Vykurovanie bytového domu zabezpečujú dva plynové kotle umiestnené v kotolni v prvom podzemnom podlaží. Objekt bol navrhnutý tak, aby všetky tepelnotechnické parametre boli splnené podľa STN 73 0540-2:2012.
Key words:bytové jednotky, bytový dom s polyfunkciou, chodbový typ

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited