Jul 17, 2019   1:10 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Family farm-animal shelter
Written by (author): Ing. Jana Matejová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma - zvierací útulok
Summary:Hlavným cieľom diplomovej práce je navrhnúť súbor stavieb, ktoré budú vzájomne spolupôsobiť pri plnení cieľa, ktorým je útulok pre opustené spoločenské zvieratá, najmä psy a mačky. Stavba je situovaná na okraji mesta Banská Bystrica, pretože práve tu podobné zariadenie chýba. Zvierací útulok by nemal byť v blízkosti obytných častí mesta ale zároveň musí byť prístupný širokej verejnosti. Ďalším dôležitým cieľom práce je poukázať na to, že vytvorením vhodného funkčného architektonického prostredia, je vzájomná spolupráca ľudí oveľa jednoduchšia a efektívnejšia. Kvôli tomu je stavba ako taká navrhnutá bezbariérovo a má vysoký potenciál zamestnávať práve osoby fyzicky alebo psychicky postihnuté. Zavedením vhodných prevádzok a služieb do komplexu sa očakáva zvýšená návštevnosť aj samotného útulku Medzi tieto služby patrí veterinárna klinika, zvierací salón, výcvik psov, vzdelávacie a náučné centrum pre deti, a v neposlednom rade canisterapia, teda spôsob liečby, pri ktorom sa využíva pozitívny vplyv psov na ľudský organizmus. Kľúčovým cieľom diplomovej práce je projektantský prístup, teda vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby. Kompletný architektonický návrh, stavebné výkresy, vypracovanie kompletnej technickej správy, teplotechnické posúdenia obalových konštrukcií, posúdenie energetickej hospodárnosti objektu. Vo vymenovaných častiach diplomovej práce je nutné dodržiavať platné vyhlášky a slovenské technické normy.
Key words:veterinárna klinika, zvierací útulok, stavebné konštrukcie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited